DOŚWIADCZENIE

ROZWÓJ

DORADZTWO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

DOŚWIADCZENIE

ROZWÓJ

DORADZTWO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Polityka prywatności 2018-07-23T11:54:27+00:00

Polityka prywatności

Administratorami Pana/Pani Danych osobowych jest AYPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzib  Krakowie, ul. Królewska 65A.

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych AYPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Aype Sp. z o.o Sp.k

Ul. Królewska 65A

30-081 Kraków

iod@aype.com.pl

tel +48 662 180 206

Aype Sp. z o.o sp.k. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

Zbierane są  tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

Dane osobowe przetwarzane są przez Aype Sp. z o.o sp.k  w określonych poniżej celach.

Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres przetwarzania danych w tym celu.

I.
CEL: realizacja umowy lub zamówienia,

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, przez Aype Sp. z o.o sp.k  , dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane
w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

II.

CEL: Działania marketingowe i sprzedażowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez Aype Sp. z o.o sp.k do celu kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele Aype Sp. z o.o sp.k mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty Aype Sp. z o.o sp.k, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez Aype Sp. z o.o sp.k lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności Aype Sp. z o.o sp.k oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności Aype Sp. z o.o sp.k.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

CEL: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania.. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku, udziału w evencie lub zapisu na newsletter.

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Aype Sp. z o.o sp.k w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego ze Aype Sp. z o.o sp.k – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do danych
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora)
  • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Aype Sp. z o.o sp.k

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Aype Sp. z o.o sp.k podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Aype Sp. z o.o sp.k a w szczególności producentów oferowanego oprogramowania .

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu – Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu.

W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, Aype Sp. z o.o sp.k stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie

z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu